Cyfarwyddwr ffilm

Mae cyfarwyddwr ffilmiau, neu wneuthurwr ffilmiau, yn berson sy'n cyfarwyddo gwneuthuriaid ffilm. Bydd y cyfarwyddwr yn medru gweld y sgript, rheoli agweddau dramatig a chreadigol y ffilm, tra'n arwain y criw technegol a'r actorion er mwyn gwireddu eu gweledigaeth.

Y cyfarwyddwr Herbert Brenon a'r actores Alla Nazimova ar set y ffilm War Brides ym 1916

Mewn rhai achosion, nid oes gan gyfarwyddwyr ffilmiau rheolaeth artistig llwyr. Hefyd gall y cynhyrchydd ddewis y cyfarwyddwr. Mewn achosion fel hyn, gall y cynhyrchydd ddefnyddio'i bŵer feto eto ar bopeth, o'r sgript ei hun i dorriad terfynol y ffilm.

Pan yn cyfarwyddo rhaglenni ar gyfer sioe deledu, diflanna cyfrifoldebau'r cyfarwyddwr rhyw faint, am fod naws a golwg gweledol y gyfres wedi'i sefydlu eisoes, gan amlaf gan y person a grëodd y sioe neu gan yr uwch-gyfarwyddwr. Mae'r cyfarwyddwyr hynny sy'n dewis neu a ddewisir i weithio yn y maes hwn fel arfer yn derbyn na fyddant yn cael eu canmol na'u talu gymaint a phobl eraill sy'n gweithio ar ffilmiau ar gyfer y sgrîn fawr.