Rhagchwarae

(Ailgyfeiriad o Cyffroi rhywiol)

Mewn ymddygiad rhywiol dynol, mae rhagchwarae yn set o weithgareddau seicolegol a chorfforol agos, rhwng dau neu ragor o bobl gyda'r bwriad o greu awydd am weithgaredd rhywiol a chynnwrf rhywiol. Gall un neu ragor o'r partneriaid gychwyn y rhagchwarae, ac nid oes yn rhaid i'r person sy'n ei gychwyn fod y partner gweithredol yn y gweithgaredd rhywiol.

Mae chwythu neu gusanu'r is-gefn yn medru bod yn ysgogiad erotig.

Mae nifer o anifeiliaid hefyd yn defnyddio rhagchwarae, cyn cyfathrach rhywiol.