Cylchred nitrogen

Y gylchred nitrogen yw'r gylched bioddaeargemegol pan gaiff y nwy nitrogen ei drawsnewid i wahanol ffurfiau sy'n ddefnyddiol mewn prosesau cemegol. Gall y trawsnewid hwn ddigwydd mewn prosesau ffisegol a biolegol.

Cylchred nitrogen
Mathcylch biogemegol Edit this on Wikidata
Yn cynnwysnitrification, nitrogen fixation, denitrification, nitrogen assimilation, Q113906877 Edit this on Wikidata
Tudalen Comin Ffeiliau perthnasol ar Gomin Wicimedia
Mae'r diagram hwn yn crynhoi cylch byd-eang nitrogen adweithiol. Mae'n cynnwys: cynhyrchu gwrtaith diwydiannol, nitrogen wedi'i osod gan ecosystemau naturiol, nitrogen wedi'i sefydlogi gan gefnforoedd, nitrogen wedi'i sefydlogi gan gnydau amaethyddol, NOx a allyrrir trwy losgi biomas, NOx a allyrrir o bridd, nitrogen wedi'i osod gan fellt, NH3 a allyrrir gan ecosystemau daearol, [9] dyddodiad nitrogen i arwynebau daearol a chefnforoedd, NH3 a allyrrir o gefnforoedd, allyriadau NO2 y cefnforoedd o'r atmosffer, dadnitreiddio o fewn y cefnforoedd, a chladdu nitrogen adweithiol mewn cefnforoedd.
Cynrychiolaeth sgematig o lif y cyfansoddion nitrogen trwy'r tir.
 • Mewn organebau byw, defnyddir nitrogen i wneud proteinau.
 • Mae'r aer yn 79% nitrogen.
 • Ni all anifeiliaid a planhigion ddefnyddio nitrogen ar ffurf nwy.
 • Er mwyn i blanhigion ddefnyddio nitrogen, mae angen troi'r nwy yn nitradau.

Nitradau

golygu

Mae'r nitradau yn cael eu ffurfio gan facteria sy'n sefydlogi nitrogen. Mae'r bacteria yma'n newid y nwy nitrogen yn nitradau.

Mae nitradau'n bodoli'n naturiol mewn pridd. Caiff y nitradau yma eu hamsugno, ac yno'u defnyddio i wneud proteinau. Os yw anifail yn bwydo ar blanhigion, mae'r proteinau'n rhoi bwyd i'r anifail. Bydd y proteinau yno'n pasio ar hyd y gadwynau bwyd.

Sut mae'r gylchred nitrogen yn gweithio?

golygu
 • Bydd anifail neu blanhigyn yn marw
 • Mae dadelfenyddion (bacteria neu ffwng) yn ei ddadelfennu
 • Caiff y proteinau eu trawsnewid yn amonia
 • Yna bydd nitreiddiad yn digwydd (bydd yr amonia yn cael ei drawsnewid yn nitradau)
 • Mae nitreiddiad yn cael ei gyflawni gan facteria nitreiddio
 • Mae gwreiddiau'r planhigion yn amsugno'r nitradau
 • Mae asidau amino yn cael eu creu gan y nitradau
 • Defnyddiwyd yr organebau yr asidau amino i greu proteinau newydd.

Cyfeiriadau

golygu