Geirfa perthnasol
Geirfa
 • alias - arallenw
 • data entry - cofnod data
 • entity - endid data
 • entry - cofnod
 • Identifier - dynodwr
 • item - eitem
 • property - nodwedd
 • quantity - mesur, maint, swm, nifer
 • qualifier - goleddfwr
 • remove (a link) - datgysylltu, tynnu i ffwrdd, diddymu
 • site - wici
 • site-link - cyswllt cydwici, nod cydwici (Sylw: cyswllt rhyngwici yn cael ei ddefnyddio'n barod i olygu 'inter-wiki link')
 • statement - mynegiad, gosodiad (Sylw: Mae gosodiad yn fwy cyfarwydd, ond mae'n cael ei ddefnyddio yn barod i olygu 'setting' mewn sawl man ar y rhyngwyneb)
 • undo - gwrthdroi
 • Value - gwerth, enrhif

Mae'r wici-codau canlynol yn ymddangos ar y sgrin fel a ganlyn:

Eitemau unigol

Mae {{wikidata value|Germany|47|Q183}} yn rhoi:

Yr Almaen (Q183) Property:P47: [1]

 • Arall:
{{Wikidata+icon|Q42}}
Tudalen Wicidata Wikidata
{{Wikidata+icon|Q42|y}}
Tudalen Wicidata Wikidata (Gweld gyda Reasonator)
Rhestrau

I greu Rhestr sy'n cael ei galw o Wicidata, gellir defnyddio'r Nodyn:Wikidata list a gellir ei weld yn gweithio ar y dudalen:

Cyfesurynnau (dyblygiadau) golygu

I weld rhestr o erthyglau sydd a dau neu ragor o gyfesurynnau, gweler: [2]. Un map / cyfesurynnau sydd i bob pentref, tref, mynydd ayb.

Ymarfer da golygu

Ni ddylid ychwanegu Nodyn sy'n tynnu llif o Wicidata i Wicipedia, os yw'r wybodaeth honno'n cynnwys y rhifau Qxxx (dynodwyr) neu iaith arall ee Saesneg. Y cwbwl sydd angen ei wneud yw cywiro hyn ar Wcidata (WD).