Cytsain ôl-orfannol

Mewn seineg, yngenir cytsain ôl-orfannol â'r tafod yn erbyn (neu ger neu ger cefn trum) y gorfant, ymhellach yn ôl na chytsain orfannol ond nid cyn belled â chytsain olblyg.

Ceir y cytseiniaid ôl-orfannol canlynol yn yr Wyddor Seinegol Ryngwladol (IPA):

IPA Disgrifiad Enghraifft
Iaith Sillafu IPA Ystyr
Xsampa-S2.png cytsain ffrithiol ôl-orfannol ddi-lais Cymraeg siarad ynganiad: [[]ynganiad: [ʃ]ynganiad: [arad]] siarad
Xsampa-Z2.png cytsain ffrithiol leisiol Ffrangeg jeu ynganiad: [[]ynganiad: [ʒ]ynganiad: [ø]] gêm
IPA voiceless postalveolar affricate.png cytsain affrithiol olblyg ddi-lais Cymraeg wats ynganiad: [[wa]ynganiad: []ynganiad: []] oriawr
IPA voiced postalveolar affricate.png cytsain affrithiol olblyg leisiol Cymraeg jam ynganiad: [[]ynganiad: []ynganiad: [am]] jam
Xsampa-exclamationslash.png clec (ôl-)orfannol iaith Nama !oas ynganiad: [[k͡]ynganiad: [!]ynganiad: [oas]] pant