Rhybudd! Mae safon iaith a mynegiant yr erthygl hon yn annerbyniol ac mae angen ei gwella.
Gallai rhannau o'r erthygl, neu'r erthygl gyfan, fod yn anodd i'w deall oherwydd camgymeriadau gramadegol, camsillafu, termau anghywir neu wallau ieithyddol eraill. Mae croeso i chi fynd ati i gywiro'r gwallau hyn.
Mae'r nodyn yma yn rhoi'r erthygl yn y categori Tudalennau â phroblemau ieithyddol.

DC United yn dîm pêl-droed Americanaidd lleoli yn Washington, DC Mae'r clwb yn cymryd rhan mewn Major League Pêl-droed ( MLS ), yr is-adran uchaf pêl-droed Americanaidd .

Hanes DC United rhychwantu 18 mlynedd, gan ddechrau yn 1995 pan ddyfarnwyd Major League Soccer masnachfraint i'r ardal fetropolitanaidd Washington, DC. Ers ei sefydlu, DC United wedi chwarae yn Stadiwm RFK lleoli yn seithfed ward y ddinas ger y gymdogaeth Gerddi Eastland a DC Armory .

Roedd DC United y fasnachfraint gyntaf a ddyfarnwyd gan MLS, ac roedd y tîm amlwg yn MLS yn ystod blynyddoedd cyntaf y gynghrair o fodolaeth. Am y rhesymau hynny, United cael ei ystyried yn aml fel MLS yw "blaenllaw masnachfraint".