Mae'r ddeddf ohm yn cymhwyso cylchedau trydanol; mae'n datgan fod y cerrynt trwy'r dargludydd rhwng dau bwynt mewn cyfrannedd union i'r gwahaniaeth potensial neu foltedd rhwng y ddau bwynt ac mewn cyfrannedd wrthdro efo'r gwrthiant rhyngddynt.

Mae ffynhonnell foltedd, V yn gyrru cerrynt trydanol, I, trwy gwrthydd, R. Mae'r tri swm yn ufuddhau i'r ddeddf ohm I = V/R.

Mae'r hafaliad isod yn ufuddhau'r ddeddf ohm

Lle:

  • V yw'r foltedd ar draws y gydran,
  • I yw'r cerrynt trwyddi,
  • R yw ei gwrthiant.