Defnyddiwr:9cfilorux/pwll tywod

Pwynt canran
 • percentage point yn fwy na thebyg
 • Dyw'r erthygl Saesneg ddim yn dyfynnu ei ffynonellau. Angen dod o hyd iddynt cyn creu erthygl yma hefyd - ond ble?
 • hefyd dwi ddim yn siwr am beth yw pwynt canran neu sut mae'n gweithio. Dim yn syniad da i fi geisio ei esbonio yn Gymraeg pan nad yw'n glir iawn yn Saesneg ychwaith...
 • geirfa yn galed iawn, llawer o eiriau nad yn gyfarwydd a nhw
Symbole

 • golygiad
 • olygiad
 • golygiad
 • golygiad
 • golygiad
 • golygiad
 • golygiad
 • golygiad
 • golygiad
 • golygiad
 • golygiad