Grŵp → 6
↓ Cyfnod
4 Bar o risialau cromiwm
24
Cr
5 Bar o risialau molybdenwm
42
Mo
6 Bar o risialau twngsten
74
W
7 106
Sg

Allwedd
Metalau trosiannol
Elfennau primordaidd
Synthetig

Mae elfennau grŵp 6 yn grŵp o elfennau (metelau trosiannol) yn y tabl cyfnodol. Yn nhrefn IUPAC mae grŵp 6 yn cynnwys: titaniwm (Ti), cromiwm (Cr), molybdenwm (Mo), twngsten (W) a seaborgiwm (Sg).

Fel nifer o'r grwpiau eraill mae aelodau'r teulu hwn yn dangos yr un patrwm o ran eu electronnau yn enwedi ar du allan y gragen. Oherwydd hyn mae nhw'n ymateb yn debyg i'w gilydd.

Z Elfen Nifer yr electronnau
24 cromiwm 2, 8, 13, 1
42 molybdenwm 2, 8, 18, 13, 1
74 twngsten 2, 8, 18, 32, 12, 2
106 seaborgiwm 2, 8, 18, 32, 32, 12, 2

"Grŵp 6" ydy enw newydd yr IUPAC am yr hen "grŵp VIA" yn Ewrop a "grŵp VIB" yn yr Unol Daleithiau.