Gramadeg y Gymraeg

Ffonoleg golygu

Nodweddir ffonoleg y Gymraeg gan nifer o synau nad ydynt yn bodoli yn y Saesneg ac sy'n deipolegol brin mewn ieithoedd Ewropeaidd. Mae'r acen bwys fel arfer yn disgyn ar y goben (y sillaf olaf ond un) mewn geiriau amlsillafog.

Morffoleg golygu

Cystrawen golygu

Nodweddion eraill o ramadeg y Gymraeg golygu

Meddu gyda gwrthrychau uniongyrchol o enwau berfol golygu

Dyblu'r rhagenw golygu