Yn ffiseg, grym yw hynny sy’n newid neu yn tueddu newid cyflwr o orffwys neu mudiant corff.

Mae maint y grym yn dibynnu ar y cyfradd mae'r grym yn gallu cyflymu 1 kg o fas.

Mae’n ddylanwad a all orfodi gwrthrych i gyflymu. Mae cyflymiant gwrthrych yn gyfartal i swm pob grym sy’n gweithredu ar y gwrthrych. Felly, mae grym yn swm fector a ddiffiniwyd fel cyfradd newid yn momentwm o wrthrych a bydd wedi’i darbwyllo gan y grym ar ei hyn. Uned SI grym yw’r Newton (N).

lle mae:
F yn Grym (N)
m yn Fas (Kg)
a yn Cyflymiad

Mae Deddfau Mudiant Newton yn diffinio beth yw grym.

Wiktionary-logo-cy.png
Chwiliwch am grym
yn Wiciadur.