Gwasanaethau tân ac achub Cymru

Mae gwasanaethau tân ac achub Cymru yn gyfrifol am ddiffodd tanau ac achub bywydau ledled y wlad ac wedi'u rhannu'n dair rhanbarth, sef,

  1. Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
  2. Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru
  3. Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Y tair ardal yng Nghymru

Gweler hefyd golygu