Gwasg goesau

Ymarfer hyfforddi gyda phwysau lle mae unigolyn yn gwthio pwysau i ffwrdd oddi wrthynt gan ddefnyddio eu coesau yw gwasg goesau. Mae'r term hefyd yn cyfeirio at yr offer a ddefnyddir er mwyn cyflawni'r weithgaredd hon.