Opioid poenliniarol yw heroin a adnabyddir yn swyddogol fel diamorffin.[1] Mae iddo hefyd nifer o enwau cyffredin: 'smac' neu 'brown'.[2] Fe'i syntheseiddiwyd gyntaf yn 1874 gan Charles Romley Alder Wright drwy ychwanegu dau grŵp asetyl i folwciwl o forffin, a geir yn naturiol yn y pabi opiwm. Mae heroin ar ei ben ei yn gyffur anweithredol, ond pan gaiff ei osod yn y corff, fe'i trawsnewidir yn forffin.[3]

Strwythur cemegol heroin

Fel yn achos opioidau eraill, caiff heroin ei ddefnyddio fel poenliniarydd ac fel cyffur adloniadol fel ei gilydd. Cysylltir defnydd mynych â goddefiad a dibyniaeth gorfforol.

Cyfeiriadau golygu

  1. ISBN 9780702034718
    Cliciwch yma i lenwi'r cyfeiriad. Os ydych yn dal i olygu'r erthygl, efallai y carech agor y ddolen mewn ffenest newydd?
  2. "Nicknames and Street Names for Heroin". Thecyn.com. Cyrchwyd 12 October 2013.
  3. Sawynok J (Ionawr 1986). "The therapeutic use of heroin: a review of the pharmacological literature". Can. J. Physiol. Pharmacol. 64 (1): 1–6. doi:10.1139/y86-001. PMID 2420426. https://archive.org/details/sim_canadian-journal-of-physiology-and-pharmacology_1986-01_64_1/page/n6.