Cyflwr meddyliol (theori cyflwr) neu set o gredoau ac agweddau (theori di-gyflwr) ydy hypnosis. Gan amlaf, caiff hypnosis ei achosi gan anwythiad hypnotig, sy'n cynnwys cyfres o gyfarwyddiadau ac awgrymiadau rhagarweiniol fel arfer.[1] Gellir cyflwyno'r awgrymiadau hypnotig yng ngwydd y person, neu gellir eu hunan-weinyddu ("hunan-awgrymu" neu "awtoawgrymu"). Cyfeirir at ddefnyddio hypnosis at ddibenion triniaethol fel "hypnotherapi" neu "gwsgdriniaeth".

Photographic Studies in Hypnosis, Abnormal Psychology (1938)

Yn groes i'r gred boblogaidd - fod hypnosis yn debyg i fod yn anymwybodol fel pan yn cysgu - awgryma ymchwil diweddar ei fod yn gyflwr effro o sylw wedi'i ffocysu[2] ac hygoeledd amlycach,[3] gyda llai o ymwybyddoaeth o'r hyn sy'n digwydd o'ch amgylch.[4] Yn y llyfr cyntaf ar y pwnc hwn, Neurypnology (1843), disgrifiodd Braid "hypnotiaeth" fel cyflwr o ymlacio corfforol a anwythir gan ganolbwyntio meddyliol.[5]

CyfeiriadauGolygu

  1. "New Definition: Hypnosis" Division 30 of the American Psychological Association [1]
  2. "Information for the Public. American Society of Clinical Hypnosis."
  3. Lyda, Alex. "Hypnosis Gaining Ground in Medicine." Columbia News
  4. p. 22, Spiegel, Herbert and Spiegel, David. Trance and Treatment. Basic Books Inc., New York. 1978. ISBN 0-465-08687-X
  5. Braid, J. (1843) Neurypnology.