Gall Judith Godwin gyfeirio at nifer o bobl wahanol: