Nodyn:Camlas Arysgrifen

  • x = camlas dim arferedig
  • t = twnnel
  • e = arwedd dim arferedig
  • ex = camlas a arwedd dim arferedig
  • g = camlas â dim dwr
  • xg = arwedd â dim dwr
  • gt = twnnel â dim dwr
  • L = Cynllun
ID (islaw) Rhagddodiad(deau) x t e ex g xg gt L portreadu
Adail sylfaenol
uBHF                   Llyn/cronfa
uBHFq                   Llyn/cronfa
uHST                   Basn Camlas
uHSTq                   Basn Camlas
uSTR                   Rhan eglur
uLSTR                   Rhan eglur
uSTRq                   Rhan eglur
uLSTRq                   Rhan eglur
uSTRlf                   Tro
uSTRrf                   Tro
uSTRlg                   Tro
uSTRrg                   Tro
uSTRl+r                   Tro
uSTRr+l                   Tro
uKBHFa                   Ffynhonnell mawr
uKBHFe                   Ffynhonnell mawr
uKBHFl                   Ffynhonnell mawr
uKBHFr                   Ffynhonnell mawr
uKBHFxa                   Ffynhonnell mawr
uKBHFxe                   Ffynhonnell mawr
uKBHFxl                   Ffynhonnell mawr
uKBHFxr                   Ffynhonnell mawr
uKHSTa                   Ffynhonnell bach
uKHSTe                   Ffynhonnell bach
uKHSTl                   Ffynhonnell bach
uKHSTr                   Ffynhonnell bach
uKHSTxa                   Ffynhonnell bach
uKHSTxe                   Ffynhonnell bach
uKHSTxl                   Ffynhonnell bach
uKHSTxr                   Ffynhonnell bach
uENDEa                   Ffynhonnell disymwth
uENDEe                   Diwedd disymwth
uENDEeq                   Diwedd disymwth
uENDEaq                   Diwedd disymwth
uKMW                   Nod
uTRANSf                   Trosiad
uTRANSg                   Trosiad
uWSLgl                   Dolen
uWSLgr                   Dolen
uWSLg+l                   Dolen
uWSLg+r                   Dolen
Cyfforddiau a Cangenau
ID (islaw) Rhagddodiad(deau) x t e ex g xg gt L portreadu
uJUNCa                   Cangen dechreuad
uJUNCe                   Cangen diwedd
uJUNCld                   Cangen
uJUNCrd                   Cangen
uJUNC                   Croesffordd
uTEEa                   Cangen dechreuad
uTEEe                   Cangen diwedd
uTEEr                   Cangen
uTEEl                   Cangen
uABZlf                   Cyffordd
uABZrf                   Cyffordd
uABZlg                   Cyffordd
uABZrg                   Cyffordd
uABZq+r                   Cyffordd
uABZq+l                   Cyffordd
uABZql                   Cyffordd
uABZqr                   Cyffordd
uABZglr                   Cyffordd
uABZg+lr                   Cyffordd
uABZql+l                   Cyffordd
uABZql+l                   Cyffordd
uABZqr+r                   Cyffordd
uABZglxr                   Cyffordd
uABZg+rxl                   Cyffordd
uABZqxl+l                   Cyffordd
uABZql+xl                   Cyffordd
uABZgrxl                   Cyffordd
uABZg+lxr                   Cyffordd
uABZqr+xr                   Cyffordd
uABZqxr+r                   Cyffordd
uABZl+l                   Cyffordd
uABZr+r                   Cyffordd
uABZlr                   Cyffordd
uABZ+lr                   Cyffordd
uABZgl+r                   Cyffordd
uABZgr+l                   Cyffordd
uLIFTfu                   Lifft cwch
uLIFTgu                   Lifft cwch
uLIFTlu                   Lifft cwch
uLIFTru                   Lifft cwch
uygJUNCa                   Cangen
uygJUNCe                   Cangen
uygJUNCld                   Cangen
uygJUNCrd                   Cangen
uzgJUNCr                   Cangen
uzgJUNCa                   Cangen
uCROSS                   Croesffordd (newydd a hen)
Pontydd a Twnelau
ID (islaw) Rhagddodiad(deau) x t e ex g xg gt L portreadu
uBRÜCKE                   Dyfrbont
uBRÜCKE1                   Dyfrbont
uWBRÜCKE                   Dyfrbont dros afon
uWTUNNEL                   Dan afon
uKRZo                   Dyfrbont dros afon/camlas
uKRZu                   Dan afon/camlas
umKRZo                   Dyfrbont dros rheilffordd
umKRZu                   Dan pont rheilffordd
mKRZu                   Dros pont rheilffordd
mKRZo                   Dan pont rheilffordd
uSKRZ-B                   Dan priffordd
uSKRZ-Bu                   Dan priffordd
uSKRZ-Buq                   Dan priffordd
uSKRZ-Bo                   Dyfrbont dros priffordd
uSKRZ-R                   Dan heol pwysig
uSKRZ-Ru                   Dan heol pwysig
uSKRZ-Ruq                   Dan heol pwysig
uSKRZ-Ro                   Dyfrbont dros heol pwysig
RR                   Heol pwysig
RRq                   Heol pwysig
uADROPLOCK                   Clo dan heol pwysig
uSKRZ-A                   <Major road over canal (international style)>
uAKRZu                   <Major road over canal (international style)>
uSKRZ-Au                   <Major road over canal (international style)>
uAKRZo                   <Major road under canal (international style)>
uSKRZ-Ao                   <Major road under canal (international style)>
uAKRZoq                   <Major road across over canal (international style)>
uSKRZ-Aoq                   <Major road across over canal (international style)>
uAKRZuq                   <Major road across under canal (international style)>
uSKRZ-Auq                   <Major road across under canal (international style)>
uSKRZ-Y                   Dan heol llai
uKRZuy                   Dan heol llai
uSKRZ-Yu                   Dan heol llai
uKRZquy                   Dan heol llai
uSKRZ-Yuq                   Dan heol llai
uBROADo                   Dyfrbont dros heol llai
uSKRZ-Yo                   Dyfrbont dros heol llai
uSKRZ-E                   Dan llwybr
uKRZun                   Dan llwybr
uSKRZ-Eu                   Dan llwybr
uHKRZun                   Dan llwybr
uSKRZ-Euq                   Dan llwybr
uBRÜCKEu                   Dan pont plaen
uSTRu                   Dan pont plaen
uLIFT                   Pont lifft
uSWING                   Pont siglen
uHSWING                   Pont siglen
uTUNNEL1                   Twnel byr
uTUNNEL2q                   Twnel byr
utSTRa                   Twnel dechrau
utSTRe                   Twnel diwedd
utSTReq                   Twnel dechrau
utSTRaq                   Twnel dechrau
uvSTR                   Rhan eglur dwbwl
utvSTRa                   Twnel dwbwl
utvSTRe                   Twnel dwbwl
utvSTR                   Rhan eglur dwbwl
utvKMW                   Nod twnel dwbwl
udSTRa                   Hollt i Rhan eglur
udSTRe                   Hollt i Rhan eglur