Nodyn:Dyfodol

Current event marker.svg Mae'r erthygl hon yn cofnodi digwyddiad disgwyliedig yn y dyfodol.
Gall wybodaeth newid wrth i'r digwyddiad agosau ac wrth i fwy o wydoaeth ddod i'r amlwg.