Nodyn gwag i hyrwyddo'r gwaith o adnabod tudalennau sy'n cynnwys nodiadau hawlfraint rhydd, yn awtomatig. Empty template to facilitate automated identification of pages including free copyright templates.