Nodyn:Google Translate dim diolch/doc

Bwriad

golygu

Bwriedir i'r nodyn hwn gael ei ddefnyddio i rybuddio defnyddwyr sy'n defnyddio peiriannau cyfieithu, fel Google Translate neu'r un ofnadwy a geir yma, peidio â'u defnyddio a thynnir neu ddilëir y cynnwys yn syth.

Defnydd

golygu

Er mwyn defnyddio'r nodyn, rhowch {{Google Translate dim diolch|erthygl}} ar dudalen y defnyddiwr a greodd yr erthyl/dudalen, gan ddisodli erthygl ag enw'r erthygl dan sylw.