Nodyn:Gwobrau'r Academi

Mae'r erthygl hon yn cynnwys term neu dermau sydd efallai wedi eu bathu'n newydd sbon: acsiwn fyw o'r Saesneg "live action". Gallwch helpu trwy safoni'r termau.