Disgrifiad
Mae disgrifiad cynnwys y ffeil yn eisiau (Beth mae'r ffeil yn ei ddangos?). Byddwch gystal â rhoi'r disgrifiad.
Ffynhonell
Mae ffynhonell y ffeil yn eisiau (Ble cafwyd y ffeil?). Byddwch gystal â rhoi'r ffynhonell.
Awdur
Mae awdur y gwaith yn eisiau (Pwy greodd y gwaith?). Byddwch gystal â rhoi enw'r awdur.
Manylion