Nodyn:Ar gomin

(Ailgyfeiriad oddi wrth Nodyn:On commons)


Defnyddiwch y nodyn hwn i farcio delweddau sy'n bodoli ar Gomin hefyd, yn defnyddio:

{{ar gomin|enw'r ddelwedd ar gomin}}

(Gadewch allan y gair "File:" sy'n dechrau enw'r ddelwedd ar Gomin.)

Bydd e'n rhoi'r ddelwedd i mewn naill ai i Categori:delweddau sy'n bodoli ar Gomin hefyd (â'r un enw) neu Categori:delweddau sy'n bodoli ar Gomin hefyd (ag enw gwahanol), yn dibynnu ar enw'r ffeil ar gomin.


Use this to tag images which also exist on Commons, using

{{ar gomin|name of image on commons}}

(Leave out the leading "File:" part when giving the name of the image on commons.)

It will put the image into either Categori:delweddau sy'n bodoli ar Gomin hefyd (â'r un enw) or Categori:delweddau sy'n bodoli ar Gomin hefyd (ag enw gwahanol), depending on the filename on commons.