Nodyn:Termau LLGC John Thomas


Llun o dan hawlfraint Mae'r ddelwedd hon yn dod o gasgliad John Thomas yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Y Llyfrgell sydd biau'r drwydded ar y ddelwedd. Nid yw defnydd pellach o'r llun yn rhydd o hawlfraint. Gosodir lluniau o'r casgliad ar y Wicipedia Cymraeg ar ddatrysiad uwch nag arfer yn ôl polisi Wicipedia ar luniau heb hawlfraint rhydd, ond gellir eu defnyddio oddi mewn i gwmpas y prosiect hwn.

Mae termau ac amodau cyffredinol argraffu llun o eiddo'r Llyfrgell neu ei ddefnyddio yn rhywle arall heblaw ar Wicipedia i'w cael ar wefan y Llyfrgell. Os ydych am ddefnyddio'r llun y tu allan i'r telerau hyn, mae'n rhaid ichi gysylltu â'r Llyfrgell.

Uwchlwythir y llun hwn er mwyn ei ddefnyddio mewn erthyglau arbennig, yn ôl polisi Wicipedia ar ddefnyddio lluniau sydd heb hawlfraint rhydd arnynt. Mae nodyn o'r cyfiawnhad dros ddefnyddio'r llun ar gyfer pob un o'r tudalennau lle ei defnyddir i'w weld isod.

At sylw'r uwchlwythwr: byddwch gystal ag ychwanegu cyfiawnhad dros ddefnyddio'r llun hwn ar gyfer pob un o'r erthyglau lle ei defnyddir, yn ôl y canllaw Wicipedia:Canllaw uwchlwytho deunydd nad yw'n rhydd.


This image has been copied from the John Thomas collection at the National Library of Wales. The library holds the copyright on the images in the collection. The re-use of the image is not free. Images from the collection are placed on Wicipedia at higher resolution than usually allowed by the policy for copyrighted images placed on Wicipedia, but are free to use within the scope of this project.

The general terms and conditions for printing or reusing an image, whose copyright is held by the Library, outside of the Welsh language Wikipedia are to be found on the Library's website. If you wish to use the image outside of these terms please contact the library.

The upload of this image is subject to the terms of the Wicipedia policy for use of images without a free copyright. A justification for each instance of the use of this image is provided below.

To the uploader's attention: please add justification of use for this picture in each article in which it is used, in line with the policy for uploading material what isn't free from copyright.