Math o feirws peryglus ydy'r Norofeirws, a adnabyddwyd cynt fel Norwalk agent. Mae'n perthyn i'r deulu o feirws o'r enw: feirws DNA ac mae'n achosi 90% o gastroenteritis ledled y byd, heb gyfri ymosodiadau gan facteria. Mae'n debygol ei fod yn achosi 50% o wenwyn bwyd yn Unol Daleithiau America. Mae'n effeithio pobol o bob oedran. Mae'n fwy tebygol i bobl gyda grwp-gwaed O gael eu heffeithio na grwpiau-gwaed B a AB. Bob blwyddyn mae'r Norofeirws yn effeithio ar rhwng 600,000 a miliwn o bobl o bob oedran yn y DU.

Data cyffredinol

Mae'n feirws sy'n datblygu drwy'r amser gan newid y ffordd mae'n amddiffyn ei hun. Mae rhai mathau sydd bellach yn imiwn i sebon golchi dwylo gwrth-septig a gwrthseptig.[1] Mae gwyddonwyr yn ceisio creu gwrth-firws i'w ddifa. Y llefydd gwaetha i'w ddal ydy mewn llongau pleser ac mewn ysbytai ac ysgolion.

SymptomauGolygu

Rydych chi'n debygol o gael norofirws os ydych chi'n cael y symptomau isod:

  • teimlo'n sâl yn sydyn
  • chwydu'n wael
  • dolur rhydd llawn dŵr

Mae rhai pobl hefyd yn dioddef o dwymyn, cur pen, crampiau poenus yn y stumog a chyrff difrifol.

Mae'r symptomau'n ymddangos un i ddau ddiwrnod ar ôl i chi fynd yn heintiedig ac fel arfer mae'n para am hyd at 2 neu 3 diwrnod.[2]

AtalGolygu

Mae norofeirws yn cael ei drosglwyddo’n hawdd iawn rhwng y naill berson a’r llall. Gallwch ei ddal drwy ddod i gysylltiad â rhywun sydd wedi’i heintio, drwy gyffwrdd ag arwynebau neu bethau sydd wedi’u halogi â’r feirws neu drwy gymryd bwyd a diod sydd wedi’u halogi. Nad oes modd osgoi cael eich heintio bob tro ond mae camau syml ac ymarferol y gallwch chi eu cymryd er mwyn lleihau’r risg o ledaenu’r feirws:

  • golchi’ch dwylo ar ôl bod i’r tŷ bach a chyn cyffwrdd â bwyd
  • glanhau pob man lle mae bwyd yn cael ei baratoi, a’r holl offer a ddefnyddir i’w baratoi, cyn ac ar ôl iddynt gael eu defnyddio
  • golchi a choginio bwyd yn drwyadl[3]

Gweler hefydGolygu

CyfeiriadauGolygu

  1. [Superbug resistant to hand-washing; Sunday Times, tudalen 7; dyddiad=12/02/2012.
  2. "norovirus". NHS. Cyrchwyd 2017. Check date values in: |access-date= (help)
  3. "Norofeirws". Her Iechyd Cymru. 2012. Cyrchwyd 2017. Check date values in: |access-date= (help)