Rheilffordd Chicago, Rock Island a Pacific

Rheilffordd yn yr Unol Daleithiau oedd Rheilfordd Chicago, Rock Island a Pacific adnabuwyd yn well fel Lein Rock Island. Ar ei hanterth, aeth y rheilffordd ar draws y canolbarth, yn cysylltu Chicago, Minneapolis, Omaha, St Louis, Memphis, Denver, Dallas a Galveston. Defnyddir rhai o'i leiniau hyd at heddiw gan gwmnïau eraill.

Terminws Heol LaSalle, Chicago heddiw
Y Roced Rock Island
RockIsland01LB.jpg

Ysgogwyd y gân Rock Island Line gan y rheilffordd.

HanesGolygu

Crëwyd Cwmni Rheilffordd Rock Island a La Salle ar 27ain Chwefror 1847 i adeiladu rheilffordd rhwng y ddwy dref a chysylltu â'r gamlas i Chicago. Sylweddolyd y buasai'n well cyrraedd Chicago'n uniongyrchol yn hytrach na'r gamlas, a newidwyd enw'r rheilffordd i Reilffordd Chicago a Rock Island. Aeth y trên cyntaf rhwng Chicago a Joliet ar 10fed Hydref 1852, a'r un cyntaf i Rock Island ar 22ain Chwefror 1854. Cyrheaddwyd Davenport (Iowa) ar 23ain Ebrill 1856. Ar ôl problemau ariannol, daeth y cwmni yn Rheilfford Chicago, Rock Island a Pacific yng Ngorffennaf 1866. Daeth y rheilffordd ei henw 'Chicago, Rock Island a Pacific ym mis Mai 1866. Roedd ganddi rhwydwaith mawr ond yn anffodus doedd ei leiniau ddim mor uniongyrchol â rheilffyrdd eraill.

Roedd y rheilffordd yn enwog am ei 'Rocedau', trenau wedi'u adeiladu gan Gwmni Electromotif. Ond ar ôl yr Ail Ryfel Byd collwyd traffig i'r ffyrdd Interstate. Caewyd y rheilffordd ym 1980, a gwerthwyd rhai o'i leiniau i gwmnïau eraill.[1]


CyfeiriadauGolygu