Rhestr Llyfrau Cymraeg/Diddordebau, Chwaraeon, Hamdden, Coginio

Dyma restr o lyfrau Cymraeg sy'n ymwneud â Diddordebau, Chwaraeon, Hamdden, Coginio. Mae'r prif restr, yngŷd â ffynhonnell y gronfa ddata hon, i'w canfod yma.

Sortable table
Teitl Awdur Golygydd Cyfieithydd Dyddiad Cyhoeddi Cyhoeddwr ISBN 13
Byd y Bêl Rygbi Tomos Morse 16 Tachwedd 2012 Gwasg Gomer ISBN 9781848516595
Paned a Chacen Elliw Gwawr 24 Hydref 2012 Y Lolfa ISBN 9781847715258
John Piper - Mynyddoedd Cymru Melissa Munro, David Fraser Jenkins 21 Mai 2012 Llyfrau Amgueddfa Cymru/National Museum Wales Books ISBN 9780720006179
Rygbi - Calon y Gymuned/Rugby - Heart of the Community Geraint Cunnick 04 Ebrill 2012 Y Lolfa ISBN 9781847714138
Dawnsie Twmpath / Welsh Barn Dances Eddie Jones 26 Ionawr 2012 Y Lolfa ISBN 9780862432423
Stori Sydyn: Yr Elyrch - Dathlu'r 100 Geraint H. Jenkins 20 Ionawr 2012 Y Lolfa ISBN 9781847714084
Prydau Pum Peth/Take Five Gareth Richards 24 Tachwedd 2011 Gwasg Gomer ISBN 9781848513624
Pam, Pwy, Pryd, Ble? Llyfr Cwis Tomos Morse 24 Tachwedd 2011 Gwasg Gomer ISBN 9781848513648
Sgymraeg Meleri Wyn James 21 Tachwedd 2011 Y Lolfa ISBN 9781847713995
Gwres y Gegin Heulwen Gruffydd 26 Hydref 2011 Y Lolfa ISBN 9781847713988
John Meirion Morris - Artist Gwyn Thomas 26 Hydref 2011 Y Lolfa ISBN 9781847713353
Lôn Las Cymru Ben Giles 03 Awst 2011 Cordee Books and Maps ISBN 9781907025211
Lôn Cambria a Lôn Teifi Rob Penn 03 Awst 2011 Cordee Books and Maps ISBN 9781907025228
Craig yr Oesoedd/True Grit Myrddin ap Dafydd, Susan Walton 22 Gorffennaf 2011 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845273323
Llawlyfr yr Amgueddfa Gelf Genedlaethol Oliver Fairclough 21 Gorffennaf 2011 Llyfrau Amgueddfa Cymru/National Museum Wales Books ISBN 9780720006124
Following the Flame/Dilyn y Fflam Phil Cope 11 Gorffennaf 2011 Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ISBN 9781903409121
Cymru ar Blât/Wales on a Plate Nerys Howell 08 Mehefin 2011 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845272340
Gwen John - Detholiad Bethan McIntyre 13 Mai 2011 Llyfrau Amgueddfa Cymru/National Museum Wales Books ISBN 9780720006063
Stori Sydyn: Cymry Man U Gwyn Jenkins 27 Ionawr 2011 Y Lolfa ISBN 9781847712967
Caneris Melyn Trefeurig/Trefeurig's Yellow Canaries, 1948-1953 Richard E. Huws 09 Tachwedd 2010 Richard Huws ISBN 9781847713117
Eisteddfod - Gŵyl Fawr y Cymry/The Great Festival of Wales David Williams 29 Mehefin 2010 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845272906
Llwybr Arfordirol Môn/The Anglesey Coastal Path Steven Jones 25 Mehefin 2010 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845272890
Elenydd - Hen Berfeddwlad Gymreig/Ancient Heartland of the Cambrian Mountains Anthony Griffiths 28 Mai 2010 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845272470
Ar Drywydd y Dringwyr Dewi Jones 04 Mawrth 2010 Gwasg Dwyfor ISBN 9780956258557
Plu Stiniog Emrys Evans 15 Hydref 2009 Gw. Disgrifiad/See Description
Mynydda - Llawlyfr Swyddogol y Cynlluniau Arweinwyr Mynydd ac Arweinwyr Grwpiau Cerdded Steve Long 07 Hydref 2009 Ymddiriedolaeth Hyfforddiant Mynydd DU ISBN 9780954151140
Ifor Owen Mewn Meysydd Eraill Beryl H. Griffiths 15 Gorffennaf 2009 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845272326
Hud a Lledrith Llŷn/Llŷn a Magical Place Martin Turtle 23 Mehefin 2009 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845272302
Mapio'r Grŵp Cymreig yn 60 Ceri Thomas 15 Mai 2009 Diglot Books ISBN 9780956086716
Nant Gwrtheyrn – The Enchantment/Y Swyngyfaredd Glyn Davies 16 Mawrth 2009 Glyn Davies Photography / Ffotograffiaeth Glyn Davies ISBN 9780955700323
Mynyddoedd Eryri / Snowdonia Collection, The Rob Piercy 14 Hydref 2008 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845271831
Dyn a Diadell/One Man and his Flock Jacqui Molden Esyllt Nest Roberts, 18 Medi 2008 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845272029
Portreadau / Portraits Brian Davies 30 Mehefin 2008 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845271848
Gweld Sêr - Pêl-Droedwyr Gorau Cymru o'r 1960au hyd Heddiw Ian Gwyn Hughes 30 Hydref 2007 Gwasg Gomer ISBN 9781843238935
Codi'r Cwpan 03 Awst 2007 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859945872
Hon - Ynys y Galon, Delweddau o Ynys Gwales yng Ngwaith Iwan Bala Iwan Bala, Sioned Davies, Sian Melangell Dafydd, Jon Gower, Mererid Hopwood, Iwan Llwyd, Bethan Mair, John Meirion Morris, Twm Morys 31 Gorffennaf 2007 Gwasg Gomer ISBN 9781843237457
Edrica Huws Patchworks / Clytweithiau Edrica Huws Edrica Huws, Val Shields, Daniel Huws Daniel Huws 27 Gorffennaf 2007 Manaman ISBN 9780955602108
8 Carreg, 8 Arlunydd/8 Stones, 8 Artists - Arloesi Llwybr Celf Ffordd y Bannau/Exploring the Beacons Way Art Trail Amrywiol 28 Mehefin 2007 Little Fish Press ISBN 9780955061714
William Selwyn - Bardd y Brwsh Paent / Paintbrush Poet William Selwyn 24 Ebrill 2007 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845271237
Ffeithiau Rygbi 2: 100 o Ffeithiau Rygbi Gary Pritchard 11 Ebrill 2007 Dref Wen ISBN 9781855967632
Cyfres Celf 2000: Aneurin Emyr Llywelyn 30 Medi 2006 Y Lolfa ISBN 9780862435349
Nôl i'r Gegin gyda Gareth Gareth Richards 30 Tachwedd 2005 Gwasg Gomer ISBN 9781843236030
O Gwrw i Gestyll Dafydd Meirion 26 Hydref 2005 Llyfrau Llais ISBN 9780954958169
Goleuni a Lliw - 50 o Weithiau Argraffiadol yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru Ann Sumner 09 Mehefin 2005 Llyfrau Amgueddfa Cymru/National Museum Wales Books ISBN 9780720005585
Celf drwy Lygad Craff / An Art Accustomed Eye - John Gibbs a Gwerthfawrogi Celf yng Nghymru 1945-1996 / John Gibbs and Art Appreciation in Wales 1945-1996. Peter Wakelin 25 Ebrill 2005 Llyfrau Amgueddfa Cymru/National Museum Wales Books ISBN 9780720005554
Cyfres Celf 2000: Llaw Broffwydol, Y - Owen Jones, Pensaer (1809-74) Gareth Alban Davies 13 Ionawr 2005 Y Lolfa ISBN 9780862437336
Gwladfa Kyffin/Kyffin in Patagonia Kyffin Williams Paul Joyner Dafydd Ifans, 28 Hydref 2004 Llyfrgell Genedlaethol Cymru ISBN 9781862250475
Gwladfa Kyffin/Kyffin in Patagonia Kyffin Wlliams Paul Joyner Dafydd Ifans, 12 Hydref 2004 Llyfrgell Genedlaethol Cymru ISBN 9781862250468
Ffeithiau Rygbi: 100 o Ffeithiau Rygbi Gary Pritchard 01 Awst 2004 Dref Wen ISBN 9781855966482
Ffermio a'r Tirwedd Cymreig / Farming and the Welsh Landscape Jill Piercy 19 Gorffennaf 2004 ISBN 9780954821005
Lacrimosa 30 Mehefin 2004 Gw. Disgrifiad/See Description
Diwylliant Gweledol Cymru: Delweddu'r Genedl Peter Lord 31 Mawrth 2004 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708315927
Yn y Gegin gyda Gareth Gareth Richards 02 Rhagfyr 2003 Gwasg Gomer ISBN 9781843233121
Dudley - Prydau i Blesio Pawb Dudley Newbery 04 Tachwedd 2003 Y Lolfa ISBN 9780862436780
Diwylliant Gweledol Cymru: Gweledigaeth yr Oesoedd Canol Peter Lord 31 Hydref 2003 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708318027
Gorwel Briwedig - Tirlun Atgof / Fractured Horizon - A Landscape of Memory Patti Flynn Glenn Jordan T. James Jones, 01 Hydref 2003 Butetown History and Arts Centre ISBN 9781898317111
Thomas Jones 1742-1803 - Ailddarganfod Artist Ann Sumner, Greg Smith 10 Mehefin 2003 Llyfrau Amgueddfa Cymru/National Museum Wales Books ISBN 9780720005356
Croeseiriau Sandra Oliver 29 Mai 2003 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863818394
Arweinlyfr Pysgotwyr i Bysgota yn Ardal Tregaron/ An Angler's Guide to Tregaron's Fishing Moc Morgan OBE Robert Allen, Eifion Davies, Toby Jackson, Donald Patterson 22 Mai 2003 Curiad Caron
Cedric Morris a Lett Haines - Dysgu, Celfyddyd a Bywyd Ben Tufnell Catrin Beard, 02 Mai 2003 Llyfrau Amgueddfa Cymru/National Museum Wales Books ISBN 9780720005325
Mike Knowles - From Sea to Answering Sea / O Fôr i Fôr Sy'n Ateb Nicolas Horsfield 30 Rhagfyr 2002 Oriel Mostyn ISBN 9780906860182
Will Roberts - A Retrospective 1927-1992 / Arddangosfa ?l-weithredol 1927-1992 Alistair Crawford Susan Daniel Gorwel Roberts, 30 Rhagfyr 2002 Oriel Mostyn ISBN 9780906860243
Watercolours Bethan Huws Julien Heynen David Andrews, Fiona Elliott, 15 Rhagfyr 2002 Oriel Mostyn ISBN 9783926530837
Alice Maher + Tim Davies Sue Hubbard David Andrews, 15 Rhagfyr 2002 Oriel Mostyn ISBN 9780906860403
Cyfres Celf 2000: Weledigaeth Geltaidd, Y John Meirion Morris 06 Rhagfyr 2002 Y Lolfa ISBN 9780862435547
Turner yng Nghymru Andrew Wilton Elis Gwyn Jones, 06 Rhagfyr 2002 Oriel Mostyn ISBN 9780906860090
Facing the Self Shani Rhys James 05 Rhagfyr 2002 Oriel Mostyn ISBN 9780906860366
Disclosure(s)/Dadleniad(au) - Seven Artists from Wales, New Commissions Susan Daniel, Mary Heathcote Siân Edwards, 05 Rhagfyr 2002 Oriel Mostyn ISBN 9780906860267
Cestyll Cymru Mewn Croesbwyth / Welsh Castles in Cross Stitch Gareth James, Iona James 05 Rhagfyr 2002 Y Lolfa ISBN 9780862436247
Sunny Spells Emrys Williams Siân Edwards, 05 Rhagfyr 2002 Oriel Mostyn ISBN 9780906860304
From the Interior/O'r Canol - Selected Sculpture 1981-95 Lois Williams Dylan Gwyn Jones, 05 Rhagfyr 2002 Oriel Mostyn ISBN 9780906860298
Byd Mawr Crwn, Y Dylan Llywelyn 01 Rhagfyr 2002 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860741923
Ceri Richards - Themâu ac Amrywiadau: Arddangosfa ÔL-Dremiol Ddethol Garmon Davies, 01 Awst 2002 Llyfrau Amgueddfa Cymru/National Museum Wales Books ISBN 9780720005226
Portreadau / Portraits David Griffiths 01 Gorffennaf 2002 Llyfrgell Genedlaethol Cymru ISBN 9781862250369
Cyfres Celf 2000: Delweddau o'r Ymylon - Bywyd a Gwaith Mary Lloyd Jones Ceridwen Lloyd-Morgan 01 Gorffennaf 2002 Y Lolfa ISBN 9780862435578
Croeseiriau Cyflym Grace E. Griffiths 01 Gorffennaf 2002 Gwasg Gomer ISBN 9781843231806
O Bortmeirion i Benllŷn - Ryseitiau y Cog a'r Gog Melfyn Thomas Melfyn Thomas 01 Rhagfyr 2001 Hafan Publications ISBN 9780954106706
Byd Ron / Ron's World Ron Davies 01 Rhagfyr 2001 Llyfrgell Genedlaethol Cymru ISBN 9781862250321
Sgorio Emyr Davies 05 Tachwedd 2001 Y Lolfa ISBN 9780862435820
John Brett - Arlunydd Cyn-Raffaëlaidd ar Lannau Cymru Ann Sumner 02 Hydref 2001 Llyfrau Amgueddfa Cymru/National Museum Wales Books ISBN 9780720005080
Crafu Pen - Posau a Chroeseiriau Myfanwy Sandham 01 Gorffennaf 2001 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863817458
Diwylliant Gweledol Cymru: Gymru Ddiwydiannol, Y Peter Lord 01 Gorffennaf 2001 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708314975
Crefft Fel Celfyddyd - Cyflwyno Gwneuthurwyr Cymru o Fewn yr Economi Byd-Eang / Craft as Art - Projecting the Makers of Wales Within the Global Economy John Osmond 01 Chwefror 2001 Sefydliad Materion Cymreig/Institute of Welsh Affairs ISBN 9781871726688
Coginio gyda Dudley Dudley Newbery 01 Rhagfyr 2000 Y Lolfa ISBN 9780862435462
Chwaeth y Chwiorydd - Gweithiau ar Bapur o Gasgliad Davies Bethany McIntyre 01 Tachwedd 2000 Llyfrau Amgueddfa Cymru/National Museum Wales Books ISBN 9780720004915
Paentio'r Ddraig Anthony Jones 05 Medi 2000 Llyfrau Amgueddfa Cymru/National Museum Wales Books ISBN 9780720004847
Cewri Campau Cymru Alun Wyn Bevan 01 Awst 2000 Gwasg Gomer ISBN 9781859028216
Pedwar Tymor Ena Ena Thomas 01 Awst 2000 Hughes ISBN 9780852843031
Darllen Delweddau - Beirdd ac Artistiaid Iwan Bala 30 Gorffennaf 2000 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863816420
Twrio 04 Gorffennaf 2000 Hughes ISBN 9780852843017
Sampleri Cymreig - Hanes, Technegau, Enghreifftiau Joyce F. Jones 01 Ebrill 2000 Y Lolfa ISBN 9780862432959
Ewro 2000 Lefi Gruffudd 30 Mawrth 2000 Y Lolfa ISBN 9780862435400
Darganfod Celf Cymru Ivor Davies, Ceridwen Lloyd-Morgan 01 Mai 1999 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708315330
Coginio Cartref Ena Ena Thomas Luned Whelan, 28 Chwefror 1999 Hughes ISBN 9780852842409
Charles William Mansel Lewis - Painter, Patron and Promoter of Art in Wales / Charles William Mansel Lewis - Arlunydd, Noddwr a Hyrwyddwr Celfyddyd yng Nghymru Stephanie Jones 01 Chwefror 1999 Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ISBN 9780947531607
Creu Cymuned o Arlunwyr - 50 Mlynedd o'r Grŵp Cymreig / Creating an Art Community - 50 Years of the Welsh Group Peter Wakelin Meinir Evans, 01 Ionawr 1999 Llyfrau Amgueddfa Cymru/National Museum Wales Books ISBN 9780720004724
Cant Cymru Dafydd Andrews 01 Gorffennaf 1998 Y Lolfa ISBN 9780862434519
Pwytho Pennill - Mwy o Sampleri Cymreig Joyce F. Jones 02 Rhagfyr 1997 Y Lolfa ISBN 9780862434366
Coginio 'Da Mair Mair Jones 01 Tachwedd 1997 Mair Jones ISBN 9780000773159
Nadolig Blasus Ena Ena Thomas Luned Whelan 01 Hydref 1997 Hughes ISBN 9780852842256
Trigain Croesair Len Jones 01 Tachwedd 1996 Gwasg Dwyfor ISBN 9781870394826
Pobol y Cwm - Yr 21 Mlynedd Cyntaf William Gwyn 01 Hydref 1996 Hughes ISBN 9780852841969
John Elwyn Robert Meyrick 20 Gorffennaf 1996 Llyfrgell Genedlaethol Cymru ISBN 9780907158967
Pwslo Myfanwy Sandham 20 Gorffennaf 1996 Y Lolfa ISBN 9780862433574
Mwy o Ryseitiau Ena Ena Thomas 01 Gorffennaf 1996 Hughes ISBN 9780852841808
Pengelli Gareth F. Williams 01 Mehefin 1996 Hughes ISBN 9780852841952
Cymru'r Cynfas - Pymtheg Artist Cyfoes / Wales on Canvas - Fifteen Contemporary Artists Hywel Harries 01 Ebrill 1996 Y Lolfa ISBN 9780862433567
Llyfr Ryseitiau Ena Ena Thomas 01 Rhagfyr 1995 Hughes ISBN 9780852841754
Gwinoedd Cartref Medwyn Roberts 01 Ionawr 1995 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863813405
Blas ar y Gwrando Heulwen Gruffydd 01 Ionawr 1993 BBC Books ISBN 9780951898857
Dewch i Ginio Valerie Lloyd Roberts 01 Ionawr 1993 Y Lolfa ISBN 9780862433079
Arlunwyr Gwlad / Artisan Painters Peter Lord 01 Ionawr 1993 Llyfrgell Genedlaethol Cymru ISBN 9780907158684
O Fan i Van Bleddyn Jones 01 Mehefin 1992 Amrywiol ISBN 9780000674593
Carafanio Emlyn Davies 01 Ionawr 1992 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860740841
Medi'r Corwynt Thomas Davies 01 Ionawr 1989 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863811456
Cyfres Byw Heddiw: Prydferthwch Magi Vaughan 01 Rhagfyr 1988 Y Lolfa ISBN 9780862431686
Cyfres Byw Heddiw: Garddiwch Llew Huxley 01 Ionawr 1988 Y Lolfa ISBN 9780862431587
Bwyta i Fyw Eirwen Gwynn 01 Rhagfyr 1987 Gwasg y Sir ISBN 9780000670601
Delwau Duon / Symphonies in Black Nicholas Evans, Rhoda Evans 01 Ionawr 1987 Y Lolfa ISBN 9780862431358
Bowen a'i Bartner Hefin Wyn 01 Ionawr 1986 Hughes ISBN 9780000670496
Cyfres Byw Heddiw: Siapwch Hi! Eirian Mai 01 Ionawr 1985 Y Lolfa ISBN 9780862431075
Llawlyfr Dawnsio Gwerin Cymru Alice E. Williams 01 Ionawr 1985 Cymdeithas Dawns Werin Cymru ISBN 9780000672636
Cyfres Byw Heddiw: Ymlaciwch Margaret Howells 01 Ionawr 1985 Y Lolfa ISBN 9780862431082
O Gawl i Gawl 1 Heulwen Gruffydd 01 Ionawr 1983 Gwasg Gwynedd ISBN 9780000674609
O Gawl i Gawl 3 Heulwen Gruffydd 01 Ionawr 1983 Gwasg Gwynedd ISBN 9780000674623
O Gawl i Gawl 2 Heulwen Gruffydd 01 Ionawr 1983 Gwasg Gwynedd ISBN 9780000674616
O Gawl i Gawl 4 Heulwen Gruffydd 01 Ionawr 1983 Gwasg Gwynedd ISBN 9780000674630
Tair Dawns o Nantgarw 9508 W.S. Gwynn Williams 01 Ionawr 1983 Cwmni Cyhoeddi Gwynn ISBN 9780000178862
Amser Bwyd S. Minwel Tibbott 01 Ionawr 1977 Llyfrau Amgueddfa Cymru/National Museum Wales Books ISBN 9780854850433
Anglesey Landscapes/Tirluniau Môn II Glyn Davies Ann Corkett, Bruce Griffiths 18 Tachwedd 2008 Glyn Davies Photography / Ffotograffiaeth Glyn Davies ISBN 9780955700316
Lowri Davies 14 Hydref 2008 Gw. Disgrifiad/See Description ISBN 9781900941983
And so It Goes / Fel 'Na Mae Richard Deacon, Merlin James, Heather Morison, Ivan Morison Hannah Firth, Nia Roberts 09 Tachwedd 2007 Art Books International ISBN 9780955581038
Anglesey Landscapes/Tirluniau Môn Glyn Davies Ann Corkett, Bruce Griffiths 02 Tachwedd 2007 Glyn Davies Photography / Ffotograffiaeth Glyn Davies ISBN 9780955700309
Poet Portraits/Portreadau Beirdd Lorraine Bewsey 08 Rhagfyr 2006 Lorraine Bewsey ISBN 9781854114518
Aberfan - The Days After, A Journey in Pictures / Y Dyddiau Du, Taith trwy Luniau I. C. Rapoport 10 Hydref 2006 Parthian Books ISBN 9781902638560
Return / Yn ôl Rhodri Jones 23 Mawrth 2006 Seren ISBN 9781854114198
Y Cawr Addfwyn 29 Ebrill 2005 Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Welsh Collection, A / Casgliad Cymreig Myra Mortlock 16 Medi 2003 Naturals ISBN 9780954456603