Rhyd (gwahaniaethu)

Man croesi afon drwy fynd trwy'r dŵr yw rhyd. Mae'n elfen gyffredin mewn enwau lleoedd. Gallai gyfeirio at:

Pentrefi a chymunedau