Diolch am dy gyfraniad; yn anffodus, mae 'eginyn' ar cywici yn erthygl un paragraff. Os yw'n fwy nag un paragraff, yna nid yw'n eginyn. Y bwriad yw peidio a chael gormod o egin! Diolch i ti, a dal i gyfrannu! Llywelyn2000 (sgwrs) 13:35, 19 Mawrth 2015 (UTC)

CroeserthyglGolygu

Mae dy gyfraniad i'r erthygl Croesoswallt yn un rhyfedd iawn; dwi wedi'i wrthdroi. Be ddigwyddodd? Llywelyn2000 (sgwrs) 05:39, 21 Mawrth 2015 (UTC)

Twt twtGolygu

Roedd dy olygiad yma yn gwbwl wallus. Gwna unrhywbeth fel hyn eto a mi gei dy flocio. Llywelyn2000 (sgwrs) 20:22, 27 Mawrth 2015 (UTC)

Gofynais yn garedig i ti beidio a fandaleiddio tudalennau - ac mae gwnued yr un difrod ddwywaith yn amlwg yn fandaleiddio bwriadol. Dyma dy gyfraniad: yma. Bloc wedi'i osod. Llywelyn2000 (sgwrs) 15:28, 2 Ebrill 2015 (UTC)

Dyma dudalen sgwrs ar gyfer defnyddiwr anhysbys sydd heb greu cyfrif eto, neu nad yw'n ei ddefnyddio. Felly mae'n rhaid inni ddefnyddio'r cyfeiriad IP i'w adnabod. Mae cyfeiriadau IP yn gallu cael eu rhannu rhwng nifer o ddefnyddwyr. Os ydych chi'n ddefnyddiwr anhysbys ac yn teimlo'ch bod wedi derbyn sylwadau amherthnasol, crëwch gyfrif neu mewngofnodwch i osgoi cael eich drysu gyda defnyddwyr anhysbys eraill o hyn ymlaen.