Shwmae, Bratiaith! Croeso mawr i Wicipedia — y gwyddoniadur rhydd. Flag of the United Kingdom.svg Message in English | Flag of France.svg Message en français
Diolch am ymuno â Wicipedia ac am eich cyfraniadau diweddaraf — fe obeithiwn y byddwch yn mwynhau cyfrannu yma.
Prosiect amlieithog i greu gwyddoniadur rhydd yw Wicipedia. Fe sefydlwyd y fersiwn gwreiddiol yn Saesneg yn 2001, a'r fersiwn Cymraeg yn 2003, a bellach mae 133,999 erthygl gennym. Rhowch gynnig ar y dolenni defnyddiol isod, a dysgu sut gallwch chi olygu unrhyw erthygl o ganlyniad. A chofiwch — dyfal donc a dyr y garreg.
Nuvola apps kteatime.png
Y Caffi
Tudalen i ofyn cwestiynau ynglŷn â Wicipedia.
Gtk-dialog-info.svg
Cymorth
Cymorth ynglŷn â defnyddio Wicipedia.
Cicero-head.png
Porth y Gymuned
Gwelwch beth sy'n mynd ymlaen a beth
sydd angen gwneud yma.
Crystal Clear action edit.png
Golygu ac Arddull
Sut i olygu erthygl ac arddull erthyglau.
Nuvola apps important yellow.svg
Hawlfraint
Y rheolau hawlfraint yma.
StubburWales.png
Cymorth iaith
Cymorth gyda'r iaith Gymraeg.
Crystal Clear app file-manager.png
Polisïau a Chanllawiau
Rheolau a safonau a dderbynnir gan y gymuned.
Nuvola apps ksirc.svg
Cwestiynau Cyffredin
Y cwestiynau cyffredin a ofynnir gan ddefnyddwyr.
Crystal Clear app Startup Wizard.png
Tiwtorial a'r Ddesg Gyfeirio
Dysgu sut i olygu cam wrth gam gyda'r Tiwtorial,
a chyflwynwch eich cwestiynau wrth y Ddesg Gyfeirio.
Crystal Clear app lassist.png
Y Pum Colofn
Egwyddorion sylfaenol y prosiect.

Dyma eich tudalen sgwrs lle gallwch dderbyn negeseuon gan Wicipedwyr eraill. I adael neges i Wicipedwr arall, dylech ysgrifennu ar dudalen sgwrs y defnyddiwr gan glicio ar y cysylltiad iddi, ac wedyn clicio ar y tab "sgwrs".

Ar ddiwedd y neges mewn tudalennau sgwrs (fel yr un yma), gadewch ~~~~, a bydd y cod yma yn gadael stamp eich enw ac amser gadael y neges. Os ydych am gael cymorth gan weinyddwyr, rhowch y nodyn {{Atsylwgweinyddwr}} ar eich tudalen sgwrs.

Fe obeithiwn y byddwch yn mwynhau cyfrannu yma,
Y Wicipedia Cymraeg


Cofion cynnes,

Pwyll 08:39, 9 Mehefin 2011 (UTC)

Dim problemGolygu

Shwmae Bratiaith!
Dim problem o ran gwneud y newidiadau. Dyna fantais pennaf Wicipedia - fod unrhyw un yn gallu ysgrifennu, ychwanegu a newid erthyglau. Mae'n gret gweld defnyddiwr newydd yma ;o)

Roeddet ti wedi rhoi'r neges i mi ar y dudalen gywir - pwrpas y dudalen "Sgwrs Defnyddiwr" yw i allu trafod pethau a gadael negeseuon i ddefnyddwyr eraill.

Os wyt ti eisiau rhoi rhai manylion amdanat ti dy hun, gelli di wneud hynny ar y dudalen "Tudalen Defnyddiwr".

Yn olaf, mae'n syniad da i lofnodi dy sylwadau ar dudalennau sgwrs fel bod pwy bynnag sy'n eu darllen yn gwybod pwy ysgrifennodd nhw a phryd. Rydym yn gwneud hyn drwy deipio ~~~~ (sef Shift + hashtag) a bydd hynny'n rhoi dy enw defnyddiwr, yr amser a'r dyddiad yn awtomatig. Pob lwc. Pwyll 08:39, 9 Mehefin 2011 (UTC)

Croesawaf pob cyngor, ac hefyd byddaf yn trio bod fyw daclus yn ieithyddol

Bratiaith 09:54, 9 Mehefin 2011 (UTC)  
    :)