Shwmae, Hellyes4cress~cywiki! Croeso mawr i Wicipedia — y gwyddoniadur rhydd. Welcome message in English
Diolch am ymuno â Wicipedia ac am eich cyfraniadau diweddaraf — fe obeithiwn y byddwch yn mwynhau cyfrannu yma.
Prosiect amlieithog i greu gwyddoniadur rhydd yw Wicipedia. Fe sefydlwyd y fersiwn gwreiddiol yn Saesneg yn 2001, a'r fersiwn Cymraeg yn 2003, a bellach mae 132,689 erthygl gennym. Rhowch gynnig ar y dolenni defnyddiol isod, a dysgu sut gallwch chi olygu unrhyw erthygl o ganlyniad. A chofiwch — dyfal donc a dyr y garreg.
Nuvola apps kteatime.png
Y Caffi
Tudalen i ofyn cwestiynau ynglŷn â Wicipedia.
Gtk-dialog-info.svg
Cymorth
Cymorth ynglŷn â defnyddio Wicipedia.
Cicero-head.png
Porth y Gymuned
Gwelwch beth sy'n mynd ymlaen a beth
sydd angen gwneud yma.
Crystal Clear action edit.png
Golygu ac Arddull
Sut i olygu erthygl ac arddull erthyglau.
Nuvola apps important yellow.svg
Hawlfraint
Y rheolau hawlfraint yma.
StubburWales.png
Cymorth iaith
Cymorth gyda'r iaith Gymraeg.
Crystal Clear app file-manager.png
Polisïau a Chanllawiau
Rheolau a safonau a dderbynnir gan y gymuned.
Nuvola apps ksirc.svg
Cwestiynau Cyffredin
Y cwestiynau cyffredin a ofynnir gan ddefnyddwyr.
Crystal Clear app Startup Wizard.png
Tiwtorial a'r Ddesg Gyfeirio
Dysgu sut i olygu cam wrth gam gyda'r Tiwtorial,
a chyflwynwch eich cwestiynau wrth y Ddesg Gyfeirio.
Crystal Clear app lassist.png
Y Pum Colofn
Egwyddorion sylfaenol y prosiect.

Dyma eich tudalen sgwrs lle gallwch dderbyn negeseuon gan Wicipedwyr eraill. I adael neges i Wicipedwr arall, dylech ysgrifennu ar dudalen sgwrs y defnyddiwr gan glicio ar y cysylltiad iddi, ac wedyn clicio ar y tab "sgwrs".

Ar ddiwedd y neges mewn tudalennau sgwrs (fel yr un yma), gadewch ~~~~, a bydd y cod yma yn gadael stamp eich enw ac amser gadael y neges. Os ydych am gael cymorth gan weinyddwyr, rhowch y nodyn {{Atsylwgweinyddwr}} ar eich tudalen sgwrs.

Fe obeithiwn y byddwch yn mwynhau cyfrannu yma,
Y Wicipedia Cymraeg


Cofion cynnes,

Deb 19:09, 24 Medi 2010 (UTC)

Glynebwy / Glyn EbwyGolygu

Croeso i'r Wicipedia a diolch am eich cyfraniadau diweddar, ond peidiwch â newid enw trwy wagio tudalen a'i throi'n ailgyfeiriad, os gwelwch yn dda. Mae hyn yn colli hanes y dudalen ac yn groes i'r drefn wici. Y ffordd iawn i wneud hynny yw trwy symud y dudalen ei hun i'r enw newydd. Os ydy'r symud hynny yn debyg o fod yn ddadleuol neu'n effeithio ar erthygl o bwys dylech chi roi'r rhesymau dros newid yr enw ar dudalen sgwrs yr erthygl i weld beth ydy barn cyfranwyr eraill. Fel cyfranwr newydd doedd dim disgwyl i chi wybod hynny, felly mae popeth yn iawn, ond cofiwch y tro nesa, os gwelwch yn dda. Dwi wedi adfer y dudalen wreiddiol a newid enw'r erthygl hefyd (sylwer hefyd fod y ddwy ffurf, Glynebwy a Glyn Ebwy, yn cael eu defnyddio mewn ffynonellau Cymraeg, fel dwi wedi nodi yn yr erthygl: cewch ddigon o engreifftiau drwy chwilio am y ddwy ffurf ar y we). Anatiomaros 22:48, 24 Medi 2010 (UTC)

Bydd eich cyfri'n cael ei ailenwiGolygu

22:30, 17 Mawrth 2015 (UTC)

RenamedGolygu

03:21, 19 Ebrill 2015 (UTC)