Ymgais i gyflawni contract, sy'n berthnasol i ddwy sefyllfa wahanol (request for tenders (RFT)) yw tendro.

Ceir sawl math o dendro:

Tendro gweithredoedd

lle mae'r addewidiwr yn ymrwymedig i gyflawni ymrwymiad, ond mae'r addawai yn gwrthod derbyn y cyflawniad hwn - o dan amgylchiadau felly caiff yr addewidiwr ei ryddhau o'i ymrwymiad a gall siwio am dorcontract.

Tendro tâl

lle mae'r dyledwr yn ceisio gwneud taliad i'r credydwr, sydd wedyn yn gwrthod y taliad hwn - o dan amgylchiadau felly nid yw'r dyledwr yn cael ei ryddhau rhag talu'r ddyled.[1]

CyfeiriadauGolygu