Wicipedia:Dogfennaeth nodyn

Dyma yw'r geiriad arferol ar cy-wici, ond gellir ei amrywio os oes angen:

Gallai xxxenw'r erthyglxxx gyfeirio at un o sawl xxx person / pentref / gwrthrych / peth ayb xxx:

e.e.

Gall y gair dinas olygu neu gyfeirio at fwy nag un peth:

  • rhestr...