Wicipedia:Geirfa cyfrifiadurol Saesneg-Cymraeg

Dyma restr o dermau Cymraeg sydd yn cael eu defnyddio ar gyfer y cyfrifiadur.

Byrfoddau:

 • bf. - berf (verb)
 • e. - enw (noun)
 • g. - gwrywaidd (masculine) (eg - enw gwrywaidd)
 • b. - benywaidd (feminine) (eb - enw benywaidd)
 • a. - ansoddair (adjective)


 • alias - enw arall (eg) / ffugenw (eg)
 • anchor - angor (eg/b)
 • anonymous FTP - FTP anhysbys (eg)
 • app-on-tap - cymwysiad-ar-alwad (eg)
 • archive - archif (eg/b)
 • [to] archive - archifo (bf)
 • authentication - dilysiad (eg)
 • backbone - meingefn
 • bandwidth - lled band
 • bookmark - nod tudalen
 • broadband - band eang
 • browser - porwr / porydd
 • bug - nam / gwall
 • bulleted list - rhestr bwyntiau
 • bulletin board system (BBS) - Negesfwrdd / system bwrdd negeseuon / Bwrdd Negesu
 • cache - celc
 • cascade protection - sgydol-ddiogelu
 • checkbox - blwch dewis
 • chip - prosesydd, naddyn
 • clickable image map - delwedd map cliciadwy
 • client - cleient
 • configure - ffurfweddu (bf)
 • cookie - cwci (eg)
 • cross-post - traws-bostio (bf)
 • cyberspace - rhithfod / seiberofod
 • database - cronfa ddata (cronfeydd data)/bas data
 • database front end - pen-blaen cronfa ddata/pen-blaen bas data
 • data traffic - traffig data
 • debugger - dadfygiwr
 • dial-up account - cyfri deialu
 • dedicated line - llinell barhaol / llinell union / llinell neilltuedig
 • default - rhagosodiad, rhagosodedig, diofyn
 • digital divide - y llen ddigidol
 • domain name - enw parth
 • domain name system (DNS) - system enw parth (SEP)
 • [to] download - llwytho i lawr, lawrlwytho
 • e-commerce - masnach electronig, e-fasnach
 • electronic mail (e-mail) - post electronig (e-bost)
 • electronic mall - siop electronig / farchnad electronig/rhithwir
 • electronic storefront - blaen siop electronig
 • electronic village hall - neuadd bentref ddigidol
 • embedded [hyperlink] - gorgyswllt (planedig)
 • encryption - seiffro
 • export - allforio
 • extension - estyniad (eg)
 • FAQ - Cwestiynnau Cyffredin
 • feedback form - ffurflen adborth
 • finger - byseddu (bf)
 • firewall - mur cadarn
 • [to] flame - fflamio (bf)
 • freenet - rhadrwyd
 • freeware - rhadwedd
 • gateway - porth
 • hash total - cyfanswm stwnsh
 • help - cymorth
 • hit - taro / trawiad
 • home page - tudalen gartref / hafan
 • host - lletywr / lletya
 • hot link - cysylltiad poeth / cyswllt chwilboeth
 • hotlist - rhestr cysylltiadau poeth / rhestr chwilboeth
 • hotspot - llecyn chwilboeth
 • HTML [hyper-text markup language] - HTML neu Iaith Cofnodi Uwch-Destun
 • hyperlink - hypergyswllt
 • hypermedia - hypergyfrwng
 • hyperspace - hyperofod
 • hypertext - hyperdestun
 • image(s) - delwedd(au)
 • import - mewnforio (bf)
 • information packet - pecyn gwybodaeth
 • inline image - delwedd mewnlin
 • Internet - Rhyngrwyd
 • Internet account - cyfri rhyngrwyd
 • Internet service provider - Darparwr Gwasanaeth Rhyngrwyd
 • IP address - cyfeiriad IP
 • ISDN [Integrated Services Digital Network] - ISDN neu Rhwydwaith Ddigidol Gwasanaethau Integredig
 • leased line - llinell log
 • load [file] - llwytho [ffeil]
 • log file - ffeil cofnod
 • login - mewngofnodi (bf)
 • logon - mewngofnodi (bf)
 • logoff - allgofnodi (bf)
 • logout - allgofnodi (bf)
 • mail-bomb - bom-bost
 • mail-filter - didolydd post
 • mailing list - rhestr trafod
 • match - cysefeillio (bf)
 • menu - dewislen
 • MIME [Multipurpose Internet Mail Extension] - MIME neu Estyniad E-bost Rhyngrwyd Amlbwrpas
 • modem - modem
 • moderated [mailing list] - [rhestr drafod] gyda chymhedrolwr
 • multimedia - amlgyfrwng
 • navigate - gwelywio (bf)
 • netiquette - rhwyd-foesau
 • netizen - rhwyd-ddyn / gwe-ddyn / rhyngrwydydd
 • netzine - gwegrawn
 • newsfeed - cyflenwad newyddion
 • newsreader - darllenydd newyddion
 • online - ar-lein
 • open source - cod agored
 • parser - dosrannydd, gramadegydd
 • password - cyfrinair
 • plug-in - ategyn
 • podcast - podlediad
 • podcasting - podledu (bf)
 • pointer - pwyntydd
 • [operating] system - system weithredu
 • POP [Post Office Protocol] - POP [Protocol Swyddfa Post]
 • [to] post - postio (bf)
 • postmaster - postfeistr
 • preference setting - gosodiadau dewis
 • preview - rhagolwg (eg)
 • protocol - protocol
 • proxy - dirprwy
 • radio button - botwm radio
 • real-time chat - sgwrs fyw
 • regular expression - ymadrodd rheolaidd
 • remote login - mewngofnodiad pell
 • router - llwybrydd (llwybryddion)/trywyddwr
 • save [a file] - cadw [ffeil] (bf)
 • script [cgi-bin, perl] - sgript
 • search engine - chwilotwr / chwiliadur
 • server [gopher, FTP etc] - gweinydd,
 • server-side include - cynhwysiad ochr-y-gweinydd /cynhwysiad ystlys gweinydd
 • shareware - rhanwedd
 • shell account - cyfrif cragen
 • signature [file] - [ffeil] lofnod
 • SLIP/PPP - SLIP/PPP
 • SMTP - SMTP
 • sound player - chwareydd sain
 • spamming - sbamio (bf)
 • style - ardull
 • subnet mask - mwgwd is-rwyd
 • [to] surf - syrffio (bf)
 • system - cysawd, system
 • table view - golwg tabl (eg)
 • tag [HTML, ISMAP] - tag
 • tele-cottage - tele-fwthyn
 • tele-working - tele-weithio (bf)
 • text-based [browser] - [porwr] testun
 • timeout - terfyn amser (eg)
 • under construction - yn cael ei adeiladu
 • URL Uniform Resource Locator - Lleolydd Adnoddau Unffurf
 • user - defnyddiwr
 • username - enw defnyddiwr
 • upload - llwytho i fyny, uwchlwytho
 • variables - newidynnau
 • viewer - darllenydd
 • virtual [business, reality] - [busnes, realiti] rhithwir
 • what's new - beth sy'n newydd
 • webmaster - gwefeistr
 • web page - tudalen we
 • web site - safle gwe / gwefan
 • wide band - band llydan
 • wildcard - cerdyn gwyllt
 • World Wide Web [WWW] - Y We Fyd-Eang

Gweler hefyd golygu

 • Geirfa o dermau ar gyfer gwefan Wicipedia

Dolenni allanol golygu

 • Kywiro, gwefan sy'n dangos enghreifftiau o'r defnydd o dermau cyfrifiadurol Cymraeg mewn cyfieithiadau o brosiectau cyfrifiadurol eraill.
 • Y Gronfa Genedlaethol o Dermau ar wefan Bwrdd yr Iaith Gymraeg sy'n cynnwys cronfa termau'r Termiadur.