Wicipedia:Llofnodion

Mae llofnodi'ch pyst ar dudalennau sgwrs yn arfer dda. Wrth wneud hyn, mae'n helpu adnabod yr awdur/es o sylwad penodol. O ganlyniad, gall defnyddwyr eraill lywio i dudalen sgwrs a chyfeirio'u sylwadau i ddefnyddwyr penodol, perthnasol. Mae trafod yn rhan bwysig o gyd-olygu, gan ei fod yn helpu pob un defnyddiwr i ddeall y cynnydd ac esblygiad o ryw ddarn o waith penodol.

Wrth olygu tudalen, ni ddylech lofnodi'ch enw ar dudalennau erthygl eu hunain oherwydd bod yr erthygl yn waith rhanedig, wedi'i seilio ar gyfraniadau o lawer o bobl, nid jyst un person yn unig.

Nodiadau a chyfeiriadau

golygu

Nodyn:Canllawiau a pholisïau Wicipedia