Wicipedia:Mynegai i'r categorïau

Mae'r dudalen hon yn fynegai i brif gategorïau Wicipedia ar y pynciau sylfaenol.

Yr Adran Gyfeirio

Gweler Y Cyfeiriadur am restrau o gyfeirlyfrau ac adnoddau cyfeiriadol Cymraeg.

Gwyddoniaeth a Natur

Gwyddoniaeth gymhwysol a Thechnoleg

Bioleg

Cemeg

Ffiseg

Ffiseg
Ffiseg

Amser – Astroffiseg – Ffiseg gwantwm – Lliwiau – Ffisegwyr – Mecaneg – Unedau mesur

Seryddiaeth

Mathemateg

Daearyddiaeth

Gwyddorau cymdeithas a Chymdeithas

Pobl

Y Celfyddydau

Diwylliant

Cerddoriaeth

Chwaraeon

Chwaraeon
Chwaraeon

Chwaraeon yn ôl gwlad – Athletau – Criced – Chwaraewyr – Chwaraeon dŵr – Gemau Olympaidd – Golff – Mordwyo – Mynydda – Pysgota – Pêl fas – Pêl-droed – Rygbi – Seiclo – Snwcer – Tenis

Hanes

Cymru