Wilhelmus van Nassouwe

Wilhelmus van Nassouwe (Gwilym o Nassau) (neu yn fyr Het Wilhelmus -- Y Gwilym) yw anthem genedlaethol yr Iseldiroedd ers 10 Mai 1932. Cafodd geiriau'r gân eu hysgrifennu rhwng 1568 a 1572 i anrhydeddu Gwilym o Orange (neu Nassau), arweinydd yr Iseldiroedd yn erbyn Sbaen yn y Rhyfel Pedwar Ugain Mlynedd (1568-1648). Felly, hon yw anthem genedlaethol hynaf y byd.

Baner Yr Iseldiroedd

Yn wreiddiol roedd yr anthem yn cynnwys pymtheg o bennillion, gyda llythyren gyntaf pob pennill yn sillafu Willem van Nassav, ond heddiw dim ond y pennill cyntaf, ac weithiau y chweched pennill, sydd yn gael ei ganu.

Geiriau golygu

Pennill 1 golygu

Wilhelmus van Nassouwe
Ben ik van Duitsen bloed
Den vaderland getrouwe
Blijf ik tot in de dood
Een Prins van Oranje
Ben ik vrij onverveerd
Den Koning van Hispanje
Heb ik altijd geeërd

Pennill 6 golygu

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer
op U zo wil ik bouwen
Verlaat mij nimmermeer
Dat ik doch vroom mag blijven
uw dienaar t'aller stond
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt

Cyfieithiad answyddogol i'r Gymraeg golygu

Pennill 1 golygu

Gwilym o Nassau
Ydwyf i, o gwaed Iseldireg *
Gwir i'r mamwlad
Fyddaf i tan fy marwolaeth
Tywysog Orange
Ydwyf i, rhydd a di-ofn
Y Brenin o Sbaen
Rydwyf wedi anrhydeddi o hyd.

Pennill 6 golygu

Fy nharian a ffyddlondeb
Wyt Ti, o Duw fy Arglwydd
Ar Ti adeiladaf
Byth gadael fi
Felly fyddai'n dal yn duwiol
Dy wâs am pob amser
Gwrthyrru'r gormes
Sy'n gwanu fi yn fy nghalon.

*—roedd y gair Duitsen yn ystyr "y bobl" yn wreiddiol, ond mae'n wedi dod i'r ffurf Dietsch (Almaeneg) yn Iseldireg cyfoes (cymharwch a Deutsch yn Almaeneg, a Dutch yn Saesneg).

Cyswllt allanol golygu