Gallai Y Llenor gyfeirio at un o ddau gylchgrawn Cymraeg: