Ymchwil marchnata

Marchnata
Cysyniadau allweddol

Cymysgedd marchnata:
CynnyrchPris
ArddangosHyrwyddo
AdwerthuCyfanwerthu
Rheolaeth marchnata
Strategaeth farchnata
Ymchwil marchnata

Cysyniadau hyrwyddo

Cymysgedd hyrwyddo:
HysbysebuGwerthiant
Hyrwyddo gwerthiant
Cysylltiadau cyhoeddus
Arddangos cynnyrch
BrandioCyhoeddusrwydd
Marchnata uniongyrchol

Cyfryngau hyrwyddo

CyhoeddiDarlledu
DigidolGair da
GemauMan gwerthu
RhyngrwydTeledu
Tu allan i'r cartref

Y blwch hwn: gweld  sgwrs  golygu

Mae yna ddwy ffordd o ymchwil marchnata sef ymchwil maes ac ymchwil desg. Ymchwil maes yw lle mae busnes yn darganfod gwybodaeth ei hun e.e. dosbarthu holiadur.

 • Manteision:-
 1. Mae'r wybodaeth yn fanwl
 2. Mae'r wybodaeth yn gyfredol ac yn gywir.
 • Anfanteision:-
 1. Gall fod yn broses hir
 2. Gall fod yn broses ddrud
 3. Mae'n anodd cael pobl i ateb eich cwestiynau

Ymchwil desg yw lle rydych yn defnyddio gwybodaeth rhywun arall. Gall fod yn fewnol neu allanol. e.e. defnyddio'r we neu ystadegau cyhoeddus.

 • Manteision:-
 1. Mae'n rhatach
 2. Mae'n cymryd llai o amser.
 3. Gallech gasglu llawer o ddata yn hawdd.
 • Anfanteision:-
 1. Nid ydy'r wybodaeth yn fanwl.
 2. Gall y wybodaeth fod yn hen
 3. Efallai nad yw'r wybodaeth yn gywir.