Yr A4059 yn y Bannau Brycheiniog

Priffordd yn ne-ddwyrain Cymru yw'r A4059.

Mae'n gadael yr A470 gerllaw'r argae ar ochr ddeheuol Cronfa'r Bannau, ac yn arwain tua'r de ac yna'r de-orllewin ar hyd ochr ddwyreiniol y Fforest Fawr. Llifa'n gyfochrog ag Afon Hepste am gyfnod, yna mae'n arwain drwy Penderyn cyn ymuno a'r A465 ger Hirwaun.