Y gwahaniaeth rhwng diwygiadau o "Ellen ap Gwynn"

Ychwanegwyd 965 beit ,  4 o flynyddoedd yn ôl
(Categoriau a Cyfeiriadau)
 
== Bywyd Personol ==
Ganed Ellen ap Gwynn yn yr Alban ond fe’i maged ym Morth-y-gest ger Porthmadog lle mynychodd Ysgol Eifionydd cyn raddio o Brifysgol Aberystwyth. Mae Ellen yn gyn Gadeirydd Cenedlaethol Plaid Cymru a chyn Gadeirydd Pwyllgor Llywio’r Gynhadledd ac fe safodd ym Maldwyn yn Etholiad Cyffredinol 2005. Mae’n gynghorydd sir a chymuned ers 1999 ac yn Arweinydd Grwp Cynghorwyr Ceredigion ers 2006. Cafodd ei hethol yn Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion yn 2012 a’i hail ethol i’r un swydd ym mis Mai eleni yn dilyn etholiadau’r Cyngor Sir.
Ganwyd Ellen yn yr Alban a bu'n byw yno nes oedd yn 10 mlwydd oed. Yn dilyn marwolaeth ei thad, dychwelodd i Borthygest ger Porthmadog i ardal ei thaid a'i nain a mynychodd Ysgol Uwchradd Porthmadog.
 
Mae’n cynrychioli’r Cyngor ar CLlLC ac wedi dal y portffolio Cydraddoldebau a Heneiddio’n Dda. Mae hefyd wedi gwasanaethau fel Is-gadeirydd ERW, consortiwm Gwella Addysg Canol a Gorllewin Cymru. Mae hi’n Gadeirydd Partneriaeth Tyfu’r Canolbarth ac o Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion.
Mae'n briod gyda Iolo ap Gwynn a ganddi ddau o blant. Mae'n byw yn Nalybont.
 
Bu’n Gadeirydd Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu Ceredigion, yn Gadeirydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gwasanaethau Cymdeithasol, yn Gadeirydd Partneriaeth Blynyddoedd Cynnar Ceredigion ac yn Is-gadeirydd y Pwyllgor Awdit.
Bu'n gweithio yn broffesiynol mewn reolaeth gelf, fel sylfaenydd Cwmni Theatr Arad Goch, a bu'n Gyfarwyddwr CYD ac yn Reolwr Cyffredinol Radio Ceredigion.
 
Bu'nBu’n gweithio yngweithio’n broffesiynol mewnym reolaethmaes gelfgweinyddu’r celfyddydau, felyn sylfaenyddun o sylfaenwyr Cwmni Theatr Arad Goch, a bu'n hefyd yn Gyfarwyddwr CYD ac yn Reolwr Cyffredinol ar Radio Ceredigion.
Bu'n aelod blaenorol o [[Cyngor Celfyddydau Cymru|Gyngor Celfyddyddau Cymru]], ac arweiniodd ar greu [[Theatr Genedlaethol Cymru]] a roedd yn Gadeirydd Hyfforddiant Celf Cymru. Mae wedi bod yn aelod o fyrddau eco-dyfi, Tai Ceredigion a Cyngor Prifysgol Aberystwyth (lle y graddiodd).
 
Bu’n Gadeirydd Mudiad Ysgolion Meithrin a WAPA ac yn Ysgrifennydd cyntaf Llywodraethwyr Cymru. Yn gyn aelod o Gyngor Celfyddydau Cymru bu’n arwain ar sefydlu Theatr Genedlaethol Cymru a bu’n Gadeirydd Hyfforddiant Celfyddydau Cymru.
Mae hefyd wedi bod yn Llywodraethwr [[Coleg Ceredigion]] a Ysgol Talybont. Mae hefyd yn aelod o Fwrdd Addysg Strategol 14-19 Ceredigion.
 
Mae’n gyn aelod o Fwrdd eco-dyfi, cyn Is-gadeirydd Partneriaeth y Biosffer ac yn gyn aelod o Fwrdd Tai Ceredigion. Mae’n gyn aelod o Lys a Chyngor Prifysgol Aberystwyth, ac o Lywodraethwyr Coleg Ceredigion. Mae’n parhau yn Lywodraethwr o ysgol Tal-y-bont. Mae’n briod a Iolo ac mae ganddynt tri o blant a phedwar o wyrion.
 
== Gyrfa Wleidyddol ==
70

golygiad