Y gwahaniaeth rhwng diwygiadau o "Wicipedia:Ewch amdani!"

Lleihawyd o 1 beit ,  10 o flynyddoedd yn ôl
dim crynodeb golygu
{{Yn gryno|Os ydych yn gweld rhywbeth y gallwch chi ei wella neu'i ei ddatrys, gwellwch a/neu ddatryswch!}}
{{TOC dde}}
== Ewch amdani! ==
Mae cymuned Wicipedia yn eich annog i olygu tudalennau, ac yn dweud '''ewch amdani wrth ddiweddaru/gwella erthyl(au)'''. Mae [[Wici]]au fel yr un a geir yma yn datblygu'n llawer cyflymach [[:en:User:Luigifan/What good is Wikipedia?|pan yw pawb yn helpu'i gilydd]] i ddatrysdatrys problemau, cywiro gramadeg, ychwanegu ffeithiau, gwneud yn siŵr bod y geirio'ngeiriad gywircywir, ac ati ac ati. Hoffem i ''bawb'' fynd amdani a helpu i Wicipedia fod yn wyddoniadur gwell. FaintSawl o amserautro ydych chi wedi darllen rhywbeth a meddwl, "Pam nad oes [[copi-olygucopiolygu]] gan yr erthygl yma?" Mae Wicipedia'n rhoi'r gallu ichi ychwanegu, adolygu, a golygu erthyglau, a'r gorau oll - mae e ''eisiau'' ichi ei wneud! Wir, mae angen rhyw dipyn o [[Wicipedia:Cwrteisi|foesgarwch]], ond mae'n gweithio. ByddwchByddech yn ei weld e. Wrth gwrs, bydd cyfranwyr eraill yn golygu'r hyn yr ydychrydych yn ei ysgrifenniysgrifennu, ond [[Wicipedia:Cymryd ewyllys dda|peidiwch â'i gymryd yn bersonol]]! Maen nhw, fel y gweddill ohonom ni, jyst am greu Wicipedia'n wyddoniadur mor dda ag y gallai fod.
 
Hefyd, pan welech chi wrthdrawiad mewn tudalen sgwrs, peidiwch ag eistedd yn dawel - ewch amdani a dweud eich dweud yno hefyd.
<div id=".E2.80.A6but_don.27t_be_reckless.21"/>
=== ...ond gan bwyll ===
[[Image:Be bold.png|thumb|left|200px|Mae "Ewch Amdani" (neuyn ''"{{Iaith-en|Be Bold"'' yn Saesneg}}) wedi dod yn slogan anffurfiol Wicipedia]]
Er eich bod chi,cyfranwyr yneraill ogystala â chyfranwyr eraill,chwithau yn mynd amdani, sy'n gaffaeliad da, mae'n bwysig bod icyfranwyr gyfranwyryn fyndcymryd yngofal a chan bwyll, a ddim yn golygu'n ddi-hid. Wrth gwrs, gellir dadwneud unrhyw newidiadau, ond mae'n bwysig nad ydych yn ei gymryd i galon os yw'ch newidiadau yn cael eu dadwneud, eu newid (gwella fel arfer), neu gael eu golygu'n bellach. Ond ceir ychydig o newidiadau arwyddocaol sy'n parhau am oes, ac symaen nhw'n anoddachanodd i'weu datrys peos ydyn nhw'n codentcodi. Os ydych yn ansicr am unrhyw beth, gofynnwch amceisiwch gymorth.
 
Yn aml iawn, mae'n llawer haws i weld fod rhywbeth allan o'i le na gwybod yn union yr hyn sy'n ''gywir'' i'w wneud. Nid oes yn rhaid i bawb fynd amdani. Wedi'r cyfan, gall y cam cyntaf fod yn dweud bod rhywbeth allan o'i le gydag erthygl yn ei thudalen sgwrs gall fod yn gam cyntaf, a hwn yw'r cam cyntaf oi ddatrys y peth. Ond mae'n wir fod problemau'n cael eu datrys yn gyflymach os mai '''chi''' sy'n ei wneud.
 
I ddyfynnu [[Edmund Spenser]], ''"Be bold, be bold, and everywhere be bold,"'' ond ''"gan bwyll."''
 
=== Llefydd nad ydynt yn erthyglau ===
Er ein bod yn annog i gyfranwyr fynd amdani wrth ddiweddaru ''erthyglau'', mae'n rhaid cymryd mwyrhagor o ofal wrth olygu tudalennau sydd ddim yn erthyglau. Adnabyddir y fath dudalennau gyda'r rhagddodiad [[Wicipedia:Enw-le|enw-le]]. Er enghraifft, mae gan y tudalen hwn, ''Wicipedia:Ewch amdani!'', y rhagddodiad "Wicipedia:"; os oedd ''Ewch amdani!'' (gyda dim rhagddodiad) yn sefyll ar ei ben ei hun, fe fyddai'n erthygl.
 
Gall problemau godi am ambell i reswm ar wahanol gyd-destunau o fewn llefydd nad ydynt yn erthyglau. Dylech ystyried y problemau hyn wrth fynd amdani, a sut i fynd amdani hefyd.
 
==== Enw-le Wicipedia ====
Mae'r rheol o "gan bwyll" yn hynod o bwysig mewn perthynas i [[Wicipedia:Canllawiau a pholisïau|ganllawiau a pholisïau Wicipedia]], lle gellir mynegi rhannau allweddol mewn ffordd benodol i adlewyrchu [[Wicipedia:consensws|consensws]] - sydd efallai ddim yn amlwg i bobl sy'n anghyfarwydd â'r cefndir. Yn y fath achosion, mae'n well i [[Wicipedia:Polisi golygu#Golygu polisïau a chanllawiau|drafodtrafod newidiadau yn gyntaf]]. Wedi dweud hynny, dylaidylech gywiro gwallau gramadegol a sillafu mor fuan ag y bo modd ac wrth eu gweld.
 
Mae trafod newidiadau i dudalennau eraill gyda'r rhagddodiad "Wicipedia:" hefyd yn syniad da. Mae gwneud hwn yn darparu rheswm o'r newidiadau ar gyfer cyfranwyr eraill. Mae'r fath fwyafrif o dudalennau'n gasgliadau o ddadleuon a osodwyd mewn lle Wicipedia am gyfeiriad, felly nad oes yn rhaid ailadrodd yr un dadleuon drosodd a drosodd.
7,446

golygiad