Archwiliad Gwell Iechyd

Yn yr Unol Daleithiau a Chanada, mae archwiliad gwell iechyd (a elwir hefyd yn archwiliad lles yn ogystal ag archwiliad Diogel ac Iach) yn ymweliad personol gan un neu fwy o swyddogion gorfodi'r gyfraith, yn enwedig mewn ymateb i gais gan ffrind neu aelod o'r teulu sy'n pryderu am iechyd meddwl y person . [1] [2] [3] [4]

Yn y Deyrnas Unedig, yn dilyn cais am archwiliad 'Diogel ac Iach', mae'n ofynnol i'r heddlu leoli pobl sydd mewn perygl o niwed a cheisio rheoli unrhyw risgiau diogelu. Mae’n ofynnol i swyddogion heddlu ganfod lleoliad person a gwirio bod yr unigolyn yn fyw, yn anadlu ac yn ymwybodol. Maent wedi’u cyfyngu i ddod o hyd i unigolyn, i alw lle bo angen am asesiad meddygol o bobl y daethpwyd o hyd iddynt, a throsglwyddo'r wybodaeth hon yn ôl i’r person neu’r sefydliad sydd wedi gofyn am y gwiriad. [5]

CyfeiriadauGolygu

  1. Bergstein, Rachelle (2018-12-17). "When and how to request a police wellness check". New York Post (yn Saesneg). Cyrchwyd 2020-07-31.
  2. "Statement on police and wellness checks". CMHA National (yn Saesneg). Cyrchwyd 2020-07-31.
  3. "What Is A Police Welfare Check?". The Law Dictionary (yn Saesneg). Cyrchwyd 2020-07-31.
  4. "Police wellness checks: Why they're ending violently and what experts say needs to change". Global News (yn Saesneg). Cyrchwyd 2020-07-31.
  5. "Mental Health Safe and well checks". College of Policing. 3 August 2016. Cyrchwyd 26 May 2021.