Yn nhermau arianneg, unrhyw adnodd a chanddo werth economaidd a berchenogir neu reolir gan unigolyn, busnes, neu wlad yw ased. Mae'r fantolen yn cofnodi gwerth arian parod yr asedau a berchenogir gan unigolyn neu fusnes. Caiff asedau eu prynu neu greu er mwyn cynyddu gwerth y perchennog, neu er budd gweithgareddau'r perchennog.[1] Gall ased greu llif arian, lleihau treuliau, neu roi mantais yn y farchnad.[2]

Gellir dosbarthu asedau yn ddau fath: asedau diriaethol ac asedau anniriaethol. Mae asedau diriaethol yn cynnwys asedau cyfredol, megis arian parod, stoc o gyflenwadau, a chyfrifon derbyniadwy, ac asedau sefydlog, megis tir, adeiladau, a chyfarpar. Mae asedau anniriaethol yn cynnwys ewyllys da, hawlfraint, nodau masnach, patentau, rhaglenni cyfrifiadurol, ac asedau ariannol, gan gynnwys buddsoddiadau ariannol, bondiau, a stociau.

Cyfeiriadau

golygu
  1. O'Sullivan, Arthur; Sheffrin, Steven M. (2021). Economics: Principles in Action (yn Saesneg). Washington, DC: Pearson Prentice Hall. t. 271. ISBN 978-0-13-063085-8.
  2. (Saesneg) "What Is an Asset?", Investopedia. Adalwyd ar 18 Tachwedd 2022.