Gallai Baglan gyfeirio at:

  • Baglan, sant Cymreig o'r 6g a gysylltir â Llanfaglan, Gwynedd
  • Baglan, pentref ym mwrdeistref sirol Castell-nedd Port Talbot