Gallai Brynteg neu Bryn-teg gyfeirio at un o sawl lle: