Gallai Byfflo gyfeirio at un o nifer o rywogaethau o famaliaid: