Cân i Gymru 1981


Cynhaliwyd cystadleuaeth Cân i Gymru 1981 ar Ddydd Gŵyl Dewi. Enillydd y gystadleuaeth oedd Beca gyda'r gân 'Dechrau'r Dyfodol'. Cyflwynwyd y rhaglen gan Gwyn Erfyl. Rhoddwyd yr enw 'Cân Cymru' i'r gystadleuaeth. Roedd yn gynhyrchiad HTV.

Cân i Gymru 1981
Lleoliad Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug
Artist buddugol Beca
Cân fuddugol Dechrau'r Dyfodol
Cân i Gymru
◄ 1980        1982 ►

Eirlys Parri a Robin James Jones oedd y beirniaid.

Trefn Artist Cân Cyfansoddwyr Safle
01 Ffordd y Ffair Tudur Morgan
02 Gyda'r Dydd Sian Wheway a Gareth Ioan
03 Beca Dechrau'r Dyfodol Eleri Cwyfan a Gareth Glyn 1af
04 Amser Sian Wheway