Cân i Gymru 1996

Cynhaliwyd cystadleuaeth Cân i Gymru 1996 ar Ddydd Gŵyl Dewi o Bafiliwn Pontrhydfendigaid. Enillydd y gystadleuaeth oedd Iwcs a Doyle gyda'r gân 'Cerrig yr Afon'.

Trefn Artist Can Cyfansoddw(y)r
01 Arwel Wyn Roberts Llygada'r Nos Rhodri Tomos a Hywel Gwynfryn
02 Tara Lewis Calon y Wlad Andrew King a Roger Henderson
03 Dafydd Dafis Mynna dy Lais John Williams a Trefor Roberts
04 Arwel Gruffudd Gwlad dy Hun Paul Gregory a Chris Senior
05 Geraint Cynan Golau'r Goleudy Meilyr Wyn
06 Eden Cymru Bell Wyn
07 Iwan Roberts a John Doyle Cerrig yr Afon Iwan Roberts a John Doyle
08 Ian Morris Dwywaith yn Blentyn Ian Gill, John Hywel Morris, ac Ian Morris
Cân i Gymru 1996
Rownd derfynol 1 Mawrth 1996
Lleoliad Pafiliwn Pontrhydfendigaid
Artist buddugol Iwcs a Doyle
Cân fuddugol Cerrig yr Afon
Cân i Gymru
◄ 1995        1997 ►