Cadwyn

gyfres o ddarnau cysylltiedig, fel rheol o fetel

Mae cadwyn yn gyfres o ddarnau cysylltiedig (sef "dolenni"), fel rheol o fetel, sy'n ffurfio llinyn cryf. Yn debyg i raff mae'n hyblyg pan nad yw'n cario llwyth ond pan mae'n dynn, mae'n anhyblyg ac yn gallu dwyn pwysau.

Cadwyn syml

Mae cadwyni yn cyflawni nifer o ddibenion:

  • ar gyfer codi llwyth, fel cadwyn angor
  • am wneud cysylltiad diogel rhwng dau beth neu fwy, fel mewn clo beic
  • ar gyfer eitemau addurnol, fel mewn gemwaith, fel addurn fel arfer, ond weithiau fel arwydd o swydd
  • ar gyfer trosglwyddo pŵer mewn peiriannau â sbrocedi, fel cadwyn feiciau